lördag 3 oktober 2009

Punkthuset i Bredäng...är Sheraton i Kairo informerade?

Så var plötsligt planerna på de nya punkthusen vid Bredängs centrum tillbaka. Jag var övertygad om att de var det bland de första som skulle försvinna i och med finanskrisen. Dock inte. Men denna gång i förminskad skala. Endast ett av de tidigare planerade två husen återstår (man har valt att slå ihop dem till en enda tjockare byggnad). Höjden tycks vara densamma på 14-16 våningar. Vi talar alltså om en riktig baddare.
Jag var tidigare kraftigt emot dessa planer då det handlade om punkthus placerade mitt på en grönyta i Bredängs centrum. Det sista detta område behövde var ytterligare en kloss.
Har fortfarande en hel del stora invändningar men klara förbättringar har skett. Bl.a planeras byggnaden nu som ett så kallat "egenvärmehus", vilket är en variant av passivhus. Tanken är att människor och apparater hjälper till att värma det, men det framgår ej hur många kWh/kvm/år målet är. Med dessa ambitioner blir man dock alltid mer välvillig till planerna. Det pratas därtill om att försöka få in äffärslokaler i bottenvåningen.
Planförslagets stora katastrof är dock att det planeras för en rätt omfattande ytparkering. Denna kommer enligt planskissen ta upp nästan hela den återstående gräsytan? Detta kan förstås på inga som helt vilkor godtas. Speciellt inte som man även planerar för ett garage. Ytparkeringen måste bort och p-talet (0.9) sänkas kraftigt. Grönskompensationen stannar väl som vanligt vid lite planteringar och utbyte av någon gunga.

3 kommentarer:

 1. Vänta nu... Är det här samma byggnader som jag tänker på? Som ska byggas precis vid tunnelbanestationen? Och samtidigt ska de alltså få en p-norm på 0,9?

  SvaraRadera
 2. Martin Hansson4 oktober 2009 05:35

  Ja, det är samma.
  Det kontoret skriver om p-talet är väldigt snurrigt/konstigt (jag har tänkt fråga om detta på torsdag). Det står på sid 5 i tjänsteutlåtandet.
  "I dagsläget redovisas ett parkeringstal på 0,9 platser/lägenhet (0,22 platser/rumsenhet), vilket kontoret anser motiverat med bebyggelsens läge invid tunnelbanan och centrumet."
  Som sagt, helsnurrigt!? Därtill talas om både garage och ytparkering och situationsplanen visar även en mycket stor parkering kring huset som tar upp nästan hela parken.

  SvaraRadera
 3. Ytterst märkligt helt klart. Det verkar som att p-normen på 1,0 är så inrutad så att allt som ligger det minsta under den ses som något oerhört. Och utifrån det perspektivet blir ju skrivelsen logisk. Utifrån någon som helst form av logik blir den ju däremot oerhört ologiskt.
  P-normen är en märklig konstruktion. Varför ska den som vill bygga bostäder avkrävas att det byggs p-platser? Det är ju precis lika ologiskt som att den som bygger ett parkeringshus skulle avkrävas att bygga bostäder. Och om vi nu har en p-norm, varför finns det inte en kollektivtrafiksnorm? Det skulle ju i alla fall ge en positiv samhällsnytta...

  SvaraRadera