torsdag 15 oktober 2009

Seminarium med Skönhetsrådet

Igår var jag på ett heldagseminarium som Skönhetsrådet bjudit in till i gamla Spårvagnshallarna. Temat var parkmiljöer/parkpolitik samt relationen privat-offentligt. Rådet firar även att man fyller 90år. Grattis!
Föreläsarna var alla välmeriterade och debatten god men så värst mycket nytt att ta med sig hem bjöds tyvärr inte på. Teoretiska utspel varvades med ren kuriosa och vi som ville få lite hårdfakta samt politiska strategier fick gå hem tomhämta. Det avhandlades huruvida park var natur och resonerades kring att planerare inte alltid kanske kan se de värden i för dem tomma platser (mellanrum) men som för medborgaran fyller ett syfte. Att objekt och områden ej är statiska utan dynamiska processer. Vissa ansåg att våra parker idag är eftersatta och vissa ansåg att de inte var det osv osv. Seminariet var dock överlag bra och välarrangerat.
Stockholms nya stadsträdgårdsmästare Pia Krensler duckade för det mesta då hon ansåg sig för ny på tjänsten för att kunna ha en åsikt.
Intressantats var Mårten Wallberg från Naturskyddsföreningen som återigen tryckte på vikten av att räkna på det ekonomiska värde naturen idag ger oss helt gratis. Detta kan inte nog understrykas.
Jag tror dock att det underliggande syftet att planerarna och forskarna skulle träffas och interagera slog ut väl...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar