torsdag 23 december 2010

Karolinerstaden hade varit bättre

Namnet på Norra stationsområdet blev alltså Hagastaden. Helt okej, det var mitt andraalternativ. Men jag hade en annan favorit som jag även skickade in till den tävling som utlystes för två år sedan. Nämligen Karolinerstaden.
Dels anspelar det namnet naturligt på Karolinska och området går redan idag delvis under detta namn och har så gjort ända sedan berget döptes till Karolinerberget. Jag har hört två varianter på hur namnet uppkom. Det ena för att Karl XII:s karoliner slagit läger där och det andra att namnet följde med flytten av det gamla Karolinska sjukhuset på Kungsholmen. I vilket fall var/är namnet av hävd vunnet.
På det såg jag även en snygg pedagogisk och logisk koppling ur en både historisk samt geografisk resa. Från 1000-talets Birkastan i väster förflyttar man sig till 1500-talets Vasastan och sedan då vidare till 1700-talets Karolinerstan. Verkligen synd att de inte fastnade för det.

http://www.dn.se/sthlm/hagastaden-ska-satta-halsan-framst