måndag 29 november 2010

Det blir 4år till i stadsbyggnadsnämnden!

Då var det klart. Igår valdes jag av partiet till en av våra numera två ordinarie ledamöter i stadsbyggnadsnämnden för den kommande mandatperioden. Till gruppledare valdes Elina Åberg. Grattis Elina!
I valet till gruppledare fick Elina (som var valberedningens förslag) 91 röster och jag 50. Till valet av ordinarie (här var jag valberedningens förslag) fick jag sedan 90 röster. Ser verkligen fram emot att fortsätta med detta så viktiga och framför allt roliga arbete.

Ersättarna väljs troligen (förhoppningsvis) nu på onsdag och föreslagna av valberedningen är Tobias Olsson och Ylva Larsson. Två val jag känner kan bli riktigt riktigt bra!

söndag 14 november 2010

Studentlägenheterna på KTH

Nu börjar det hända saker lite smått när det kommer till byggandet av nya studentlägenheter. Flera startpromemorior har dragit igång under hösten.

Allra senast är ett projekt med en containerbyggnad utmed Drottning Kristinas väg på KTH-området. Det kan låta mycket märkligt med boende i containrar men standarden ska enligt uppgift klara gällande riktlinjer. Påstås det iallafall. Möjligen är det genomförbart. Även själva byggnadens gestaltning ska hålla samma höga kvalitet som övrig bebyggelse inom KTH-området. Detta kräver nog en hel del pustning av gällande förslag.

Platsen är som vanligt lite knepig. En liten grön täppa utmed vägen har valts. Bl.a innehållande en stor ek. Denna kan dock vara godtagbar att exploatera förutsatt att ordentliga kompensationsåtgärder genomförs.


Vad som dock irriterar mig väldiga är att precis bakom täppan uppe på krönet finns en mycket stor parkeringsplats som ni här under kan se knappt verkar användas alls (ska dock erkännas att jag var här på en söndag). Här skulle en tre gånger så stor byggnad kunna rymmas.


Och går man bara 40m fram på Drottning Kristinas väg dyker vips en till tom parkeringsplats upp utmed vägens högra sida. Återigen en utmärkt plats att bygga på. Viker man därefter av över denna hinner man sedan inte mer än 50m till innan nästa jätteparkering är framme. Faktum är att det plötsligt slår mig att KTH-området är en enda stor kakofoni av dessa parkeringar. Men när det kom till att bygga ett nytt hus så var det visst den gröna täppan med eken som dög. Ja, grönplätten ska det vara!
På detta är jag irriterad på majoriteten för att de springer ut i media och slår sig för bröstet över detta ärende innan vi i oppostionen fått det. Det är oerhört dålig stil då det omöjliggör för oss att kunna svara. Och ifall media hört av sig och bett om en kommentar inför artiklarna och reportagen hade vi inte kunna säga någonting. Jag hoppas verkligen att detta var en engångsföreteelse...

onsdag 3 november 2010

P-normen i SvD idag

Idag publicerade SvD en artikel om p-normen i Stockholm vilken jag skrivit. Här kommer en länk + artikeln i sin helhet. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/stockholms-hoga-parkeringsnorm-hammar-utvecklingen_5614841.svd

Stockholms höga parkeringsnorm hämmar utvecklingen

En förfulande, kostnadsdrivande och kollektivtrafikhämmande amöba från 1900-talets biltänk biter sig fast i 2000-talets Stockholm.

Vi talar om stadens parkeringsnorm vilken reglerar antalet parkeringsplatser som måste byggas per lägenhet. Detta helt mot byggbolagens egen vilja. För att ges bygglov idag villkorar staden detta i detaljplanerna med en tvingande norm för önskat antal parkeringsplatser per lägenhet. Oftast ligger denna på en parkering per hushåll. Detta oberoende av vilka som är de tilltänkta boende i husen.

Bostadsbristen i Stockholm idag är skriande. Varannan stockholmare mellan 20-27år saknar bostad. Anledningarna är såklart flera men parkeringsnormen börjar alltmer internt pekas ut som en starkt bidragande orsak till detta. Utåt har det emellertid talats väldigt lite kring den så kallade p-normen.

En garageplats under ett hur kostar idag mellan 200 000- 400 000kr att bygga. Alternativet med ytparkeringar är än värre med den markbrist som råder. Markparkeringarna förfular även stadsmiljön samt bidrar till en utglesning av staden då markpriserna gör att byggbolagen därmed väljer mer perifera platser för byggnationerna längre bort från handel samt kollektivtrafik. Byggbolag har vid flertalet tillfällen bekräftat att antalet lägenheter i planerade projekt minskat som en direkt följd av parkeringsnormen. Viljan att bygga små och billiga lägenheter är än mindre då dessa tack vare normen sällan går ihop ekonomiskt.

Under förra mandatperioden drev majoriteten konsekvent att parkeringsnormen skulle sättas till 1.0 oavsett läge. Innerstad som ytterstad hade ingen betydelse. Detta ska ställas mot att bilinnehavet i t.ex Stockholms innerstad de senaste åren legat på 0,46 per hushåll. I somras skedde en viss uppluckring. Parkeringsnormen i innerstaden är numera flexibel men i ytterstaden står den fast på 1.0. Detta oavsett ifall byggnationen är stadslik och ligger alldeles intill tunnelbanan.

Parkeringsnormen behöver reformeras i grunden. Den sätts idag konsekvent för högt och kan med fördel ligga på 0,5 per hushåll i ytterstad samt ännu lägre i innerstad. Än bättre är att hålla den helt flytande och anpassas efter byggbolagens och marknadens önskemål.