torsdag 29 april 2010

Bebyggelsen utmed Västerled- varför?

I några år nu har en strid rasat mellan invånarna i Bromma och stadsbyggnadskontoret om ny bebyggelse utmed Västerled på flera olika platser. Brommaborna är mycket välorganiserade och effektiva i sin kritik vilket delvis gett resultat.
Vissa skulle kunna invända att det handlar om en strukturell och social orättvisa att Brommaborna lyckas stoppa projekt medans andra förortsområden är mindre framgångsrika i detta. Det antyds även ibland att vi i MP inte borde stötta dem "då de har så pass mycket grönska ändå" och att kraft snarare borde fokuseras på mer utsatta områden. Vi gör dock ingen skillnad på när närgrönområden riskerar att exploateras. Ett grönområde är lika värdefullt i en villastad som ett miljonprogram. Avvägningar beroende på klasstillhörighet får stå för vänster- och högerpartierna.

Det lustiga med exploateringen utmed Västerled är motiveringen till varför man vill bygga här. Det handlar primärt inte om att få fram fler bostäder, inte om att göra området mer stadslikt, inte ens om den diffusa upplevda otryggheten som så ofta nämns.
Nej, här motiveras det istället med att man vill öka trafiksäkerheten genom att få ned hastigheterna på vägen. Det hela hade sin upprinnelse i en utredning Trafikkontoret gjorde hur man skulle kunna minska bilarnas höga fart genom området. Och man kom fram till denna märkliga slutsats att man skulle bygga hus utmed vägen i grönområdena för att på så sätt få bilarna att sänka farten. Det hela lär förvisso fungera men är ändå så pass stolligt att man blir alldeles yr. Det här är i allra högsta grad högt frekventerade rekreationsområden.
Att områdena A och C nu utgår är förvisso bra men detta är ett projekt som aldrig borde kommit till stånd från första början. Vad hände med fartguppen?

onsdag 21 april 2010

Med en folkomröstning av Förbifarten kan frågan försvinna för gott.

Jag är för en folkomröstning av Förbifareten 2012. Anledningarna är såklart många men främst ser jag fördelen med att det utgör en permanent lösning.
Jag vet inte hur många gånger "Förbifarten" stoppats eller förhalats/ritats om. Det tycks inte spela någon roll hur många gånger vi lyckas "hindra" den. Även om vi skulle ha stoppat den efter valet igen så hade man kunnat ge sig tusan på att frågan åter kommit upp i nästa mandatperiod (eller nästa osv). Och tillslut hade någon fått spaden i marken.
Men med ett "nej" i en folkomröstning kan hela projektet försvinna från ritbordet till och med. Vi blir av med det för gott (typ).
Kan vi då vinna? Ja, jag tror att när den statliga utredningen om alternativet med kollektivtrafik står klar, och man tydligt ser att detta alternativ är en fullgod lösning, tvekar nog inte Stockholmarna längre över vad som är det rätta.
Viktigt för trovärdigheten har även varit att arbetsplanen med förbifarten till stora delar kommer stoppas fram till omröstningen. Inga upphandlingar samt större beslut kommer t.ex längre att få ske. Det ska vara en helt fair folkomröstning Stockholmarna har att ta ställning till.

onsdag 14 april 2010

Spårbilar vid KTH

Idag var jag på invigningen av spårbilsutställningen vid KTH. Här finns numera även en bil för beskådan. Spårbilar är tänkt att fungera som ett komplement i kollektivtrafiken för att på ett snabbt och flexibelt vis transportera Stockholmarna. De kan ses som spårbundna taxibilar som går en bit ovan mark på en balkbana. Lite som linbanor fast betydligt snabbare. Just vid vetenskapsstaden är det tänkt att ett pilotprojekt ska kunna dra igång om några år. Denna linje är tänkt att gå mellan KTH, universitetet och senare även Karolinska. Restiden beräknas kunna kortas med en tredjedel jämfört med tunnelbanan. Den stora styrkan ligger dock i de betydligt fler stationerna.

Spårbilar är dock ingen helthetslösning för kollektivtrafiken utan ska ses som just ett komplement på väl valda platser. Andra lämpliga områden för framtida spårbilslinjer kan vara Värmdö, Nacka, Skärholmen (mellan centrum och kungens kurva) samt mellan de olika utspridda stationerna i Södertälje.
måndag 12 april 2010

Intressant utveckling av Tobaksmonopolet

Det kontroversiella ärendet vid Tobaksmonopolet på Södermalm har fått en intressant utveckling. Stadsbygnadskontoret verkar villiga att ompröva det tidigare beslutet om att riva matsalsbyggnaden och exploatera trädgården mot Rosenlundsgatan. Detta sägs dock inte rakt ut. Man är dock numera tydlig med att man vill bevara kontorshuset.
Två saker har föranlett att man nu backar något. Dels en protestlista på hela 14 730 underskrifter. Men framför allt att ägaren till fastigheten Tobaksmonopolet 2 (de byggnader som ingår i samma kvarter och ligger mellan Tobaksmonopolet 1 och 3- vilka är de som tidigare utretts) nu även visat intresse av att inkluderas i projektet.
Man vill nu istället ta ett samlat helhetsgrepp på hela kvarteret, utgå ifrån/inspireras av liknande projekt på Södermalm när industrilokaler byggts om till bostäder (t.ex Orionteatern och Lumafabriken) samt gå bort ifrån kravet att det måste vara minst 250 bostäder.
Kort sagt verkar det nu som man vill planera för att bygga om befintliga byggnader till bostäder istället för att riva dem och bygga nytt. Utmärkt i sådanna fall. Detta har varit våran tanke precis hela tiden. Vid spetsen mot Ringvägen kan dock såklart en ny byggnad uppstå. Enda kravet här från oss är att denna inte skymmer den närliggande skolgården alltför mycket.
Även majoriteten har aviserat att de kommer att följa kontorets rekomendation vilket känns oerhört skönt.