måndag 12 april 2010

Intressant utveckling av Tobaksmonopolet

Det kontroversiella ärendet vid Tobaksmonopolet på Södermalm har fått en intressant utveckling. Stadsbygnadskontoret verkar villiga att ompröva det tidigare beslutet om att riva matsalsbyggnaden och exploatera trädgården mot Rosenlundsgatan. Detta sägs dock inte rakt ut. Man är dock numera tydlig med att man vill bevara kontorshuset.
Två saker har föranlett att man nu backar något. Dels en protestlista på hela 14 730 underskrifter. Men framför allt att ägaren till fastigheten Tobaksmonopolet 2 (de byggnader som ingår i samma kvarter och ligger mellan Tobaksmonopolet 1 och 3- vilka är de som tidigare utretts) nu även visat intresse av att inkluderas i projektet.
Man vill nu istället ta ett samlat helhetsgrepp på hela kvarteret, utgå ifrån/inspireras av liknande projekt på Södermalm när industrilokaler byggts om till bostäder (t.ex Orionteatern och Lumafabriken) samt gå bort ifrån kravet att det måste vara minst 250 bostäder.
Kort sagt verkar det nu som man vill planera för att bygga om befintliga byggnader till bostäder istället för att riva dem och bygga nytt. Utmärkt i sådanna fall. Detta har varit våran tanke precis hela tiden. Vid spetsen mot Ringvägen kan dock såklart en ny byggnad uppstå. Enda kravet här från oss är att denna inte skymmer den närliggande skolgården alltför mycket.
Även majoriteten har aviserat att de kommer att följa kontorets rekomendation vilket känns oerhört skönt.

2 kommentarer:

  1. Även vi i YIMBY påtalade i vårt yttrande att det inte vara helt lyckat med en rivning av den befintliga bebyggelsen, så det här ser ut som en intressant utveckling. Jag skulle dock vilja komplettera något. Alternativen behöver inte alltid vara riva och bygga nytt eller bygga om.
    Ett tredje alternativ är att bygga om *och* bygga nytt. Att kombinera gammalt och nytt blir ofta väldigt bra.

    SvaraRadera
  2. Martin Hansson13 april 2010 05:29

    Det kan det mycket väl vara och jag tror det går att hitta just en sådan lösning här. Svårt i nuläget dock att veta exakt vad den nya delen innebär.

    SvaraRadera