onsdag 30 juni 2010

Larsboda strandplanerna förödande för Drevviken

I Farsta planeras för närvarande för en väldig massa bostäder. Gott så, området är med all rätt utpekat som fokusområde i nya ÖP:n. Störst är planeringen kring Larsboda strand med en omfattning runt 500 nya lägenheter.
Programsamrådsskedet är nu avklarat och vissa förändringar har skett sedan sist. Delar av Larsbodaplanering har jag tidigare ansett höra till de allra värsta som just nu pågår. Det rör främst ett planerat villaområde på en höjd i skogen mot Drevvikens strand (delområde 2). Även stora delar av flerbostadshusområdet öster därom (delområde 1) är att betrakta som en smärre ekologiska katastrofer.
Båda dessa är planerade i skogen mellan Nynäsvägen och sjön och skär av stråket Drevviken- Forsån. Ett stråk som är en viktig ekologisk spridningszon mellan Tyrestakilen och Hanvedskilen. Zonen består av ekologiskt särskilt känsliga stränder, våtmarker och ädelskogsmiljöer. Speciellt vissa groddjur samt ekbestånd har pekats ut som unika för hela EU. Området änvänds därtill mycket frekvent av dagens Farstabor som rekreationsområde. På allt detta är kollektivtrafikförsörjningen tämligen usel hit.
Nu har tack och lov villaområdet minskat något och dragits in från stranden men det är fortfarande mycket stora intrång det handlar om. Hela område 1 och 2 bör utgå med möjligt undantag av vissa delar närmast Perstorpsvägen (men de blir å andra sidan för bullerstörda). På allt detta finns en oro att Forsån, vilken förbinder Drevviken och Magelungen, ska slamma sigen.
Jag vet inte varför man envisas med att gå vidare med dessa två områden. Troligtvis för att de anses ge bra avkastning. Men det är verkligen inte här Farstas utveckling ska ske. Ifall området ska kunna bli en attraktiv knutpunkt måste dess idag största kvaliteer få bevaras. Och dessa är utan tvivel rekreationsområdena kring Drevvikens strand. Alternativ finns i mängder. Detta utgör tack och lov bara en liten del av utvecklingen av Farsta. Men en del som kommer få förödande konsekvenser.

torsdag 24 juni 2010

I Fredhäll har man tur- och är oärliga

Någon gång på hedenhös tid, närmare bestämt 1996-97, fick ett flertal föreningar bygglov för uppförande av en hel drös takkupor på 5st. flerbostadshus i Fredhäll vid Adlerbethsgatan, Frödingsvägen och Rålambsvägen.
De avveka från det givna bygglovet rätt grovt (medvetet eller ej är såklart svårt att veta) och husen anses numera mycket förvanskade. Det hela uppdagades först 2004.
Att de skulle betala böter för detta och vid vite genast återställa takkuporna till givet lov rådde inget tvivel om. En enig stadsbyggnadsnämnd beviljade detta 2004. Föreningen satte sig emellertid (såklart) på tvären och överklagade. Och här började strulet.
Länsstyrelsen slog fast att takkuporna behövde återställas samt att de skulle betala men de hade synpunkter på hur återställandet skulle ske. De menade att stadsbyggnadskontoret varit otydliga här och återvisade ärendet till nämnden för bättre precisering. Under tiden fortsatte föreningen att överklaga ända upp till regeringsrätten. Alla instanserna avslog såklart deras överklaganden men det hela drog ut på tiden och kontoret återkom aldrig med sin precisering förrän regeringsrätten sagt sitt 27dec 2007. Under tiden behövde föreningen varken åtgärda problemen eller betala.
Och när kontoret nu äntligen tog tag i saken igen i vintras anlitade föreningen en advokat som hävdade att de inte behövde återställa kuporna för att ärendet preskriberats. Jag blir faktiskt så oerhört frustrerad över detta.
Myglarna har dragit ut på saken så pass länge att de kan hävda preskribering! De har ävan helt rätt i sak och kommer både slippa böter samt återställa. Kontoret har såklart tabbat sig rejält som dragit ut på saken och de har även lovat att se över sina rutiner så att det inte ska kunna hända igen.
Men finns det inget som helst rättspatos hos dessa föreningar? Kan de verkligen sova gott? Eller är det så att man när man hamnar i en dylik situation alltid intalar sig, ensam eller i grupp, att just man själv har rätt så att man tillslut verkligen tror på det. Bjästa liksom. Jag vet inte hur många gånger jag har hört "jo det är såklart bra med dessa regler och viktigt att inte förstöra (kulturmiljön, naturmiljön, utsikten etc etc) men just HÄR blir det faktiskt inte så..."

måndag 21 juni 2010

Debatt i P1

Imorse deltog jag i en direktsänd debatt i P1 morgon angående Haga. Det blev en mycket bra och lyckad sådan! Här kommer länk:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=3797203

...och här en krönika från Annette Kullenberg i City efteråt kring debatten där hon beskriver den som en boxningsmatch mellan Solna och Stockholm.

http://city.se/annette/2010/06/30/solnas-blodbad-pa-stockholmarna/

Samt då Anders syn på saken (jag hade såklart talat innan debatten med Solnas representanter inom mp och hade utmärkt koll på vad de sagt och tyckte...)

http://andersekegren.wordpress.com/2010/07/02/debatt-om-hagaparken-i-p-1-morgon/