onsdag 30 juni 2010

Larsboda strandplanerna förödande för Drevviken

I Farsta planeras för närvarande för en väldig massa bostäder. Gott så, området är med all rätt utpekat som fokusområde i nya ÖP:n. Störst är planeringen kring Larsboda strand med en omfattning runt 500 nya lägenheter.
Programsamrådsskedet är nu avklarat och vissa förändringar har skett sedan sist. Delar av Larsbodaplanering har jag tidigare ansett höra till de allra värsta som just nu pågår. Det rör främst ett planerat villaområde på en höjd i skogen mot Drevvikens strand (delområde 2). Även stora delar av flerbostadshusområdet öster därom (delområde 1) är att betrakta som en smärre ekologiska katastrofer.
Båda dessa är planerade i skogen mellan Nynäsvägen och sjön och skär av stråket Drevviken- Forsån. Ett stråk som är en viktig ekologisk spridningszon mellan Tyrestakilen och Hanvedskilen. Zonen består av ekologiskt särskilt känsliga stränder, våtmarker och ädelskogsmiljöer. Speciellt vissa groddjur samt ekbestånd har pekats ut som unika för hela EU. Området änvänds därtill mycket frekvent av dagens Farstabor som rekreationsområde. På allt detta är kollektivtrafikförsörjningen tämligen usel hit.
Nu har tack och lov villaområdet minskat något och dragits in från stranden men det är fortfarande mycket stora intrång det handlar om. Hela område 1 och 2 bör utgå med möjligt undantag av vissa delar närmast Perstorpsvägen (men de blir å andra sidan för bullerstörda). På allt detta finns en oro att Forsån, vilken förbinder Drevviken och Magelungen, ska slamma sigen.
Jag vet inte varför man envisas med att gå vidare med dessa två områden. Troligtvis för att de anses ge bra avkastning. Men det är verkligen inte här Farstas utveckling ska ske. Ifall området ska kunna bli en attraktiv knutpunkt måste dess idag största kvaliteer få bevaras. Och dessa är utan tvivel rekreationsområdena kring Drevvikens strand. Alternativ finns i mängder. Detta utgör tack och lov bara en liten del av utvecklingen av Farsta. Men en del som kommer få förödande konsekvenser.

1 kommentar:

  1. Hej idag är planerna ännu värre. Stockholmskommun planerar nu att bygga ca 1000 nya bostäder på Klockelunds området och Plantagen. De är höga, täta och stora volymer som helt förstör den nuvarande naturen. Istället vill man bygga stadsparker här som om man inte vill gå naturstigar. Det planeras ett samråd i april/maj kom gärna och hör er röst hörd Kerstin

    SvaraRadera