onsdag 7 oktober 2009

Så ska vi bygga för unga i Stockholm

Nu har vi äntligen tagit fram ett program inom Miljöpartiet för hur vi ska få fram bostäder till unga och studenter i Stockholm. Ett både utmärkt och realistiskt sådant. Här kommer en sammanfattning:

1. Fler små lägenheter i nybyggnation
Att bygga små, yteffektiva lägenheter är den snabbaste och bästa vägen till en lägre boendekostnad. Yteffektiva lägenheter minskar också resursanvändningen och energianvändningen. Med hjälp av ett yteffektivt byggsätt blir nyproduktionshyran cirka 1500kr per kvadratmeter och år, vilket ger en hyra på c:a 5000kr i månaden för en nybyggd tvåa på 40m2

2. 20% små lägenheter i nyproduktion
Idag är små lägenheter starkt underrepresenterade i nyproduktioner. Detta kan man råda bot på genom att använda markanvisningarna för att styra byggherrarna mot fler små lägenheter (istället för dagens system med högstbjudande). Man kan här ställa krav på att det i planeringen av nya områden reserveras mark för student- och ungdomsbostäder.

3. Sänk p-normen för små lägenheter
En mycket fördyrande omständighet för nybyggnation idag är den höga parkeringsnormen som kräver att en parkeringsplats per lägenhet ska planeras vid nybyggen. För att sänka kostnaderna och stimulera byggherrarna ytterligare att bygga smått kan man sänka denna p-norm vid byggnation av ettor och studentlägenheter. Förslagsvis till en nivå på 0.16 per lägenhet.

4.Sänk tomträttsavgälden för små lägenheter
För att skapa ett större intresse att bygga små studentbostäder bör tomträttsavgälden för små lägenheter som är yteffektiva halveras. Denna subvension finns redan idag för nyproduktion av studentlägenheter, vilken kan stärkas ytterligare.

5. Tillåt kompiskontrakt
De allmännyttiga bolagen ska erbjuda unga mellan 18 och 30år möjlighet att teckna kontrakt på ett rum plus del av gemenskapsytorna i en lägenhet. Vid flytt sägs bara den individuella delen upp och inte hela lägenheten.

6. Bygg även studentrum i korridor
Nya studentrum i korridor har inte byggts på 15år. För att kombinera kostnadseffektivitet med tillräcklig efterfrågan bör man satsa på "minikorridorer", det vill säga max fyra rum per korridor.

7. Avkontorisera city
Många av innerstadens lägenheter används idag som kontor vilket är ett stort slöseri med fungerande och attraktiva lägenheter. Många förorter har dock det motsatta problemet med för få arbetsplaser. Hm...

8. Krav på små lägenheter i ägardirektiven
Stockholms allmännyttiga bostadsbolag ska vara ledande på att bygga små bostäder för framför allt unga och studenter. Uppdraget ges genom ägardirektiv.

9. Införa investeringsstöd för små lägenhet
Under den förra mandatperioden infördes ett statligt investeringsstöd för byggande av bostäder som uppläts med hyresrätt i områden med bostadsbrist. Staten bör införa ett liknande system, där nyproduktion av små hyresrätter subventioneras.

I följande nybyggnadsprojekt vill vi därtill ha en särskild satsning på bostäder för unga och studenter:

Norra Djurgårdsstaden -500 lägenheter
Norra stationsområdet- 1000 lägenheter
Råcksta- 500 lägenheter
Älvsjö- 100 lägenheter
Telefonplan- 500 lägenheter

Moderaterna presenterar nu även sitt förslag till hur de ska underlätta för studenter. Främst genom att sänka p-normen. Det var på tiden! http://www.dn.se/sthlm/ny-norm-for-p-plats-ger-fler-studentrum-1.972475
...men detta + ökade krav på privata fastighetsägare samt ett enklare kösytem (vilket även framförs) räcker inte på långa vägar. Det handlar fortfarande om ett svek!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar