tisdag 3 november 2009

Dessa envisa föreningar

Ibland kan det vara oerhört frustrerande med vissa synnerligen envisa bostadsrättsföreningar som vägrar acceptera stadsbyggnadsnämnens, länsstyrelsens eller länsrättens beslut. De återkommer gång på gång med nya förslag vilka i praktiken oftast är samma som sist. Vanligtvis gäller det balkonger och altaner.
Att man inte godtar stadsbyggnadskontorets ibland (och med all rätt) fyrkantiga bedömningar och vill ha sin sak prövad i nämnen är fullt rimligt och okej. Att man även väljer att överklaga ett negativt besked till länsstyrelsen och sedan länsrätten är även det helt i sin ordning. Men efter dessa rättsliga prövningar bör man ta sig en funderare på om det man vill kanske inte är så lämpligt trots allt.
Vissa föreningar gör dock inte detta och börjar istället att mygla och trixa.
Nu är det en förening på Kungsholmen (Lavetten 11) som tar något form av pris genom att komma in med ett nytt förslag trots att det gamla ärendet fortfarande behandlas av länsrätten. De tycks köra på taktiken att mala på och trötta ut i en strid ström tills något tillslut går igenom. De ändringar de har gjort anser stadsyggnadskontoret vara Litis pendens (ren upprepning) men borgarna vill ge dem sina balkonger trots att både länsstyrelse och tjänstemännen på kontoret säger att det strider mot PBL.
Själv bor jag i ett blåklassat hus och skulle aldrig drömma om att försöka ansöka om balkonger. Ifall man nu anser det så pass viktigt att ha dessa, eller en altan, finns faktiskt åtskilliga ställen att bosätta sig på där de är lämpliga. Men istället verkar vissa vilja förstöra stadsmiljön för sin egen vinnings skull.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar