torsdag 17 september 2009

Aspuddsvisionen

DN tar idag upp den vision över Aspudden som vi tipsade dem om nyligen (http://www.dn.se/sthlm/aspudden-ska-bli-stadslik-1.954514).
Alldeles utmärkt att det nu uppmärksammas då detta hittills helt undanhållits för allmänheten. Understrykas bör att det är just en vision och inget annat. Men även denna typ av långsiktiga planer bör boende i närområdet få känna till. Några av delarna behandlas också redan nu som detaljplaner.
Abit Dundar (FP) försöker underminera våra argument med det klassiska att man måste bygga någonstans för det ständigt ökade antalet Stockholmare och indirekt antyda att vi inte vill det. Detta är fel. Vi har en full beredskap för var och hur bostäder ska byggas. Och en del vill vi även ha i Aspudden. Men inte på alla ställen (eller på det sätt) som presenteras här och inte genom detta smusslande.

11 kommentarer:

 1. Var vill ni bygga? Eftersom ni verkar ha tagit ställning för Alternativ gles så antar jag att ni inte vill se mer innerstadsbebbygelse?

  SvaraRadera
 2. Vi vill bygga främst på stadsutvecklingsområdena men även andra väl valda platser. Det går utmärkt att hitta sådanna utan att behöva ge sig på grönytorna. Bromma flygfält är t.ex ett områdena där endast vi vill bygga.
  Vi har inte tagit ställning för alternativ gles i rufsen. Vi sa varken eller. Att vi inte kunde säga "tät" (för det ville vi) berodde på en del förbehåll, som följde med detta i tjänsteutlåtandet, vilka vi inte kunde stå bakom. Bl.a exploatering av grönområden samt att det i alternativ "tät" planerades för fler bostäder än "gles". Det handlade således inte om en utspridning eller ej. Vi vill inte sprida ut bebyggelsen. Vi vill bara inte acceptera den väg tjänstemännen stakar ut åt oss utan har vår egen...

  SvaraRadera
 3. Fast Bromma är ju ändå ett lite bekvämt svar på frågan. Det finns en flygplats där idag och en nedläggning av denna och uppförande av bebyggelse på denna vore naturligtvis en valstrategisk promenadseger för miljöpartiet, men vi vet ju båda två att det i dagsläget inte är realpolitiskt möjligt (och då ska jag gärna här inflika att jag även själv gärna ser en avveckling av Bromma).

  Vad gäller RUFS så stämmer det inte som du säger, då ni tagit ställning för fördelad, iaf enligt samrådsredogörelsen:

  "Miljöpartiet de Gröna, Stockholms läns landsting:

  Båda de presenterade planbilderna Tät respektive Fördelad anses förvärra klimatutsläppen. Miljöpartiet anser att den minst dåliga är Fördelad med möjligheter till spårförbindelser som därmed kan avlasta den centrala Stockholmsregionen och rädda kvar något grönt där."

  Det här är intressant. Som konstateras förespås båda alternativen förvärra klimatutsläppen, vilket naturligtvis är fullständigt oacceptabelt. Däremot är det här värt att notera att klimatutsläppen minskar i avsevärt MINDRE GRAD med alternativ tät än med alternativ fördelad. Hur miljöpartiet i landstinget utifrån detta kan välja fördelad är ytterst märkligt. Från YIMBY förspråkade vi istället alternativ tät men med ytterligare kompletteringar för att inte öka klimatutsläppen. Att gå åt motsatta hållet och ändå kräva att något görs åt klimatpåverkan är onekligen ganska bakvänt.

  Att det planeras för fler bostäder i alternativ tät än i alternativ gles är väl alldeles utmärkt? Stockholm har redan idag en stor bostadsbrist, vilken framförallt drabbar unga, studenter, invandrare och kapitalsvaga människor. Vad vill du säga till de bostadslösa?
  Det kommer att flytta in många människor till Stockholm framöver. Hela världen, inklusive Sverige, befinner sig en stark urbanisering. Storstadsregionerna växer mycket snabbt. Att utifrån den vetskapen försöka att motverka ny bostadsproduktion låter ytterst märkligt.

  SvaraRadera
 4. Står det så i länets remissvar kan jag inte annat än beklaga. Det är inte Stockholms stads uppfattning dock. I Stockholm är vi berdedda att stå för det allra största flertalet av den ökade befolkningen. Vi är även beredda att ha en beredskap för de som beräknas komma hit.
  Vi är dock inte beredda att, som t.ex Vision 2030 säger, aktivt locka hit personer på bekostna av andra medelstora städer i Mälardalen som t.ex Nynäshamn och Västerås. Vi tror heller inte på Vision 2030 prognoser vilka är politsikt styrda och mer är en del i allt det här "världsklassnacket".
  Min uppfattning är att av Stockholms miljöpartister inom stadsbyggnadsfrågor vill alla numera (möjligen med undantag av Cecilia) se en tät utbyggnad vid nybyggnationer. Med det inte sagt att vi vill offra grönområdena dock.

  SvaraRadera
 5. Det gläder mig att MP i Stockholms stad intog en annan hållning! Det gläder mig väldigt mycket till och med. Det är som jag så ofta påtalar otroligt viktigt att ha ett helhetsperspektiv. Man får inte missa skogen för alla träd så att säga. Jag letade efter remissvaret från MP i Stockholms stad men hittade bara det från landstinget. Speciellt uppskattar jag att du skriver:

  "I Stockholm är vi beredda att stå för det allra största flertalet av den ökade befolkningen."

  Vilket naturligtvis är en bra strategi för att spara värdefulla naturtillgångar längre ut i regionen. Det är också något vi pekar på i vårt eget remissvar till RUFS:en, att Stockholm tar en för liten andel av bebyggelsetillskottet i Storstockholmsområdet. Risken med RUFS:ens fördelning är att vi får många bilberoende villamattor, om vi istället kan koncentrera mer bebyggelse till Stockholm får vi mer av tät blandstad som kan kollektivtrafikförsörjas i högre grad.

  Vad gäller att locka folk till Stockholm är det värt att minnas att folk kommer hit ändå. Stockholm är en attraktiv stad som redan idag lockar. I och med den miljöriktiga förtätningen kommer denna lockelse att öka. Det blir alltså lätt ett moment 22 om man dels vill förtäta och skapa mer miljövänlig stad samtidigt som man inte accepterar att det också gör staden attraktivare. Det är ju just storstadsvärdena som i hög grad lockar människor från andra delar av Sverige. Sedan är det också värt att notera att en ganska stor del av Stockholms befolkningsökning kommer från utrikes födda.

  Själv ansluter jag mig i grunden till vision 2030-idén om att skapa en attraktiv stad i världsklass. Helt enkelt för att jag gillar städer och trivs med att bo i dem. Jag ser fram emot att Stockholm är på väg att bli en miljonstad, med allt som det innebär i form av utbud till att tunnelbanan går ofta.
  Jag tror dock inte att politisk detaljstyrning nödvändigtvis är rätt väg att nå dit. Snarare är det ju så att medborgarnas egen kreativitet och uppfinningsrikedom är det som skapar en attraktiv och intressant stad.

  SvaraRadera
 6. Jag ser gärna att Aspudden fysiskt länkas samman med Liljeholmen och görs mer stadslikt. För mig får man gärna förtäta och bygga längs Pilgrimsvägen, Vallfartsvägen, Blommensbergsvägen m.m. Allt fler flyttar till Stockholm - bygg tätt och miljövänligt! Men värna de större, sammanhängande grönområdena, som Vinterviksparken och Trekanten.

  /tHoMaS - aspuddsbo och miljöpartist

  SvaraRadera
 7. En lite kommentar angående Stockholms tillväxt kontra andra städer i Mälardalen:
  Stockholms tillväxt beror till mycket liten del av nettinflyttning från resten av Sverige: Runt 15%.

  Det mesta står födelseöverskottet för (45%) och nettoinflyttning från andra länder än Sverige (40%). All data finns tillgänglig på nätet (www.scb.se). Menar du att vi ska förmå invandrarna att flytta till andra delar av Sverige än Stockholm (trots att det var till Stockholm (dvs en storstad) de ville flytta).

  Jag vet inte vad du menar med 2030-snacket. Att Stockholm växer är en realitet och den halva miljon extra till år 2030 är nog lite i underkant om man tar hänsyn till hur mycket staden växer idag. Om staden ska växa till endast 2,5 miljoner till år 2030 krävs att tillväxten går ner rejält.

  Jag förstår inte varför viinte ska satsa på att vara en storstad i världsklass. Dåligt självförtroende?

  SvaraRadera
 8. För att läka såren i Söderort är denna plan utmärkt. Men det krävs mer. Södertäljevägen (E4:an) borde kunna göras om till en aveny (Moskvas Garden Road eller Buenon Aires Av. 9 de julio skulle kunna var en förebild). Runt E4:an finns en massa mark att bebygga och när förbifarten är byggd finns ingen naledning att ha kvar det som en motorvägsbarriär rakt igenom staden.

  SvaraRadera
 9. Enligt siffror från Sthlm buisness region står födelseöverskottet för något mindre (39%). Men det är av underodnad betydelse ändå. Stockholm ska såklart ha en beredskap för alla som vill komma hit. Men du kan inte förneka att det råder en viss konkurens mellan städer om att locka till sig medborgare. Och ifall alla jobben (eller kulturen etc) bara finns i Stockholm uppstår en snedfördelning.

  Vad beträffar "världsklass" och dyl. är det mer ordvalen jag hakar upp mig på. Ditt eget just använda "läka sår" är ett annat. Jag har helt enkelt svårt för dessa ord och uttryck vilka känns ruva på en dold agenda. Dock en smaksak.

  SvaraRadera
 10. Tröttsamt med allt detta "visionerande" hit o dit från folk som uppenbarligen inte tar in sådana faktorer som peak oil, bostadsbubblans snara urblåsning, avglobaliseringen osv. i sitt tänkande

  SvaraRadera
 11. Det verkar som att Aspuddsvisionen är något de klämt ur sig med hjälp av eniros kartsidor. De har "planerat" bort Midsommarkransens äldsta hus och planerat in ett annat hus som kommer få insyn al'a hammarby sjöstad x2. Politiker, -kom ut i verkligheten och titta!

  SvaraRadera