tisdag 8 december 2009

Rädda Klockhuset i Norra stationsområdet!

Ingen kan väl säga annat än att Norra stationsområdet idag är en rätt embarmlig plats och det planerade stadsutvecklingsområdet här är mycket välkommet. Jag har försås tusentals åsikter om dittan och dattan som behöver justeras i planerna men tänkte här fokusera på det gamla Klockhuset där man plötsligt gjort en helomvändning och nu tänker riva det.
Problemet är två saker. Dels att huset är är vackert och fullt funktionsdugligt i sig. Men framför allt att man i och med att även detta hus rivs kommer radera ut alla fysiska spår av det gamla Norra station (frånsett Värtabanan).
I början av 1920-talet valde man att flytta ut styckegodshanteringen till detta område från Norra Bantorget. Klockhuset byggdes 1924 och alltsedan dess har godshanteringen präglat platsen. En viktig del av Stockholms industrihistoria.
I de tidigare planerna för omvandling tänkte man placera huset mitt i den esplanadliknande park som går i en öst-västlig riktning genom hela området. En utmärkt idé och huset skulle passa bra för div. kulturverksamheter.
Men under utredningens gång fick någon (Wolodarski själv?) plötsligt för sig att det inte gick?! Motiveringen idag är följande:
"I det fortsatta arbetet med bebyggelsestrukturen visade det sig att ett bevarande av Klockhuset inte var förenligt med områdets nya höjdsättning som skulle möjliggöra intunnling av väg och järnväg samt underbyggnadsrätt för garage i de nya kvarteren".
Ärligt talat, fattar någon ett endaste dugg av detta. Varför är Klockhuset ett hinder för höjdsättningen? Är det den alltför täta strukturen (vilken behövs för att få ekonomi i intunnlingen) som gör att den inte får plats? Och sedan när har garage blivit ett hinder för att bygga något ovanpå detta? Obegripligt. Flytta huset ytterligare något då ifall det nu absolut inte gick att ha det på exakt den plats man först tänkt. Oändligt mycket mer komplicerade saker har skett i byggbranschen de senaste åren.
Jag tor man helt enkelt inte orkade tänka om när den första platsen visade sig bli problematisk. Men snälla, en enda byggnad som ett minne är inte för mycket begärt...

3 kommentarer:

  1. Mycket tragiskt att Klockhuset tycks få stryka på foten. Jag gissar att den fina järnvägsstationen vid Liljeholmsbrons södra fäste kommer att gå samma väg. I båda fallen är det otroligt fantasilöst av de bestämmande. Och en stor skada för gatumiljön. Äldre hus skänker liv åt staden, vilket dagens monotona arkitektur sällan gör.

    SvaraRadera
  2. Tätheten har naturligtvis ingenting med klockhuset att göra. Det handlar snarare om att grund-nivån för bebyggelsen kommer att hamna högre än klockhuset. Jag delar dock din åsikt om klockhuset och tycker att det är djupt tragiskt att de nu planeras att rivas. Ett spår kommer dock finnas kvar av bebyggelsen då tullhusen kommer att flyttas och införlivas med den nya bebyggelsen. Detta torde naturligtvis också vara svaret för klockhuset, att det flyttas upp så att det kommer i nivå med den nya bebyggelsenivån.

    SvaraRadera
  3. En liten ljusning för Klockhuset kan skönjas då Alexander Wolodarski på senaste SBN halvlovade att han skulle se över möjligheterna igen att bevara huset eller åtminstonde någon del av det (t.ex tornet)..

    SvaraRadera