tisdag 26 april 2011

Problemen kring villastädernas gamla detaljplaner

Dn skriver idag kring de uppkomna problemen med äldre detaljplaner i Stockholms villastäder vilka utnyttjas av byggföretagen för alltför hårda samt okänsliga exploateringar.
http://www.dn.se/sthlm/villor-rivs-for-bygge-av-boratter

Det är mycket bra att frågan nu börjar uppmärksammas och de två akuta fallen i Herrängen samt Äppelviken lyfts fram. Det hela handlar inte bara om alltför grova förtätningar samt uppföranden av flerbostadshus bland villorna, utan även om omfattande markutjämningar/sprängningar. Man plattar helt enkelt till ett landskap som planerats för en mer mjukare och böljande karaktär. Att de boende är upprörda behöver väl knappt ens nämnas.

Både S och M uttalar sig i artikeln och vi inom MP har den senaste tiden haft intensiva diskussioner med dem kring frågan. Jag anser att de båda begår stora misstag. M har tillsammans med oss begärt en inventering av alla villaområden i Stockholm för att utifrån denna sedan kunna ta ställning till vilka detaljplaner som ska prioriteras för ändringar. De vägrar dock konsekvent göra någonting åt de akuta aktuella fall som nu är uppe. T.ex släppte de igenom ett ärende i Herrängen för bara några veckor sedan. Ifall de menar allvar med sin ambition att värna dessa områden måste de såklart agera nu. Men så är som sagt inte fallet. För dem är det fortfarande viktigare att inte trampa på någons privata tår.
S å sin sida vill begära anstånd vid aktuella ärenden för att sedan starta en detaljplaneprocess. Vi la bland annat en gemensam skrivelse med dem kring detta för detta aktuella ärendet i Herrängen. Detta är såklart mycket bra! Men de vägrar istället att agera proaktivt och se långsiktigt. Att S inte ställde sig bakom uppdraget att göra den framåtsyftande inventeringen, som kan lösa denna fråga över tid, förefaller mycket märkligt. Den enda rimliga anledning jag kan se till detta är ren politik.
Så både S och M. Skärp er! För S del, lär er att tänka strategiskt och för M:s del inse att problemen sker här och nu.

7 kommentarer:

 1. Hej Martin, jag kan ha förståelse för att folk blir överrumplade när vissa byggen blir av tack vare "kryphål" i detaljplaner. Men om man ser till ett större perspektiv, vad är det att värna om ett villa område 10min från Stockholms innerstad? Vad är det miljövänliga i det?
  /Erik

  SvaraRadera
 2. Jag tror de är så enkelt att de som bor där nu inte vet skillnaden mellan bostadrätt och hyresrätt. Antagligen ser de bara att det är flerfamiljsbostäder och är rädda för att vem som helst kan flytta dit tom invandrare!

  SvaraRadera
 3. Överraskande hur olika man kan se på saker. Utan att känna till områdena kan jag säga att i Malmö skulle MP generellt välkomna att man maximerade byggrätterna i lägen som tjänas eller kan komma att tjänas av god kollektivtrafik. Sen är det ju klart att det lär behövas nya detaljerade detaljplaner för att åstadkomma hållbara stadsdelar med handel, dagis och få parkeringsplatser mm. Vore kul att höra mer om vilka avvägningar ni gör!

  Kami Petersen

  SvaraRadera
 4. Martin Hansson26 april 2011 11:00

  Hej! Jag tycker ni hårddrar det hela för starkt. Våra avvägningar är rätt enkla. Vi har en klar vision av hur och var man ska bygga. Det handlar främst om att ta helhetsgrepp på lämpliga områden och utveckla dem till riktiga stadsutvecklingsområden. Och då ingår inte små frimärksplaneringar i bilburna villaenklaver. Vi värnar även mångfald i stadsmiljön och då behövs att vissa villastäder får vara fredade. Äppelviken och Herrängen är två lämpliga sådana. Andra går att utveckla.
  Det finns många sidor på miljö och stadsbyggnad är synnerligen komplext. Naturmiljö, kulturmiljö, klimat och sociala frågor ska samsas i en god helhet. Att bara ta en viss ståndpunkt och applicera den överallt är för mig ingen god idé.

  SvaraRadera
 5. Martin, nämn gärna några citynära villaområden som du tycker kan vara lämpliga att förtäta eller utveckla. Det vore intressant att veta vilka du tänker på.

  SvaraRadera
 6. Jag känner inte alls till områdena i Stockholm, men blev också förvånad över att ni MP sthlm ogillar att bygga flerfamiljshus i villakvarter. Ur både miljömässig och social synpunkt borde väl detta vara lovvärt? Fler människor nära centrum som ger färre transporter, eller är det dålig kollektivtrafik i områdena i fråga?

  Att bygga flerfamiljshus i villakvarter bidrar också med minskning av segregationen. I stället kanske MP sthlm borde driva på att flerfamilijshusen byggs som hyresrätter? Nybyggnationen innebär en större social mix och kan dessutom underlätta för kvarboende för gamla i området som inte längre vill eller kan h kvar sin villa.

  ha det fint
  /emmali

  SvaraRadera
 7. Martin Hansson26 april 2011 13:41

  Emmali. Ja, ur ett klimat- samt socialt perspektiv är det att föredra. Men inte ur ett kulturmiljömässigt. Och inte heller ifall man föredrar de mjuka stadsbyggnadsvärden som Herrängen och Äppelviken representerar. Det här handlar inte om villaområden vs flerfamiljshus. Utan det här handlar om just Herrängen och Äppelviken. De ÄR värda att skydda.
  Jag är av åsikten att Stockholm inte ska bygga några fler villaområden alls. Varken nära eller långt ifrån citykärnan. Men det betyder inte att vi blint ska börja göra om de befintliga. Hoppas ni ser skillnaden.
  Och jag kan inte heller riktigt se att områdena idag skulle utgöra problem för en social mix då de är relativt små och båda ligger nära andra områden med stora variationer.
  Men som sagt, det finns villaområden som bör kunna gå att förtäta, blanda upp och göra mer stadslika. Nu vill jag inte föregå utredningen från SBK men spontant skulle jag här vilja nämna Solhem, Sundby och Solberga.

  SvaraRadera