onsdag 18 augusti 2010

Västra city går åt rätt håll

Planerna kring stadsutvecklingsområdet Västra city samt överdäckningen av spåren börjar alltmer ta form. Borta är nu alla tankar på en höjd skala av bebyggelsen som lägger sig över övriga city. Även alla tankar kring högre solitärer som Klara torn är helt fimpade. Bra! Låt oss nu utifrån dessa kloka grundförutsättningar skapa en miljövändlig och innovativ stadsdel av yppersta klass. För min del kan husen gärna utformas i ren hundertwasserstil bara de underordnar sig skalan. Och av de än så länge rätt skissartade planerna ser det spännande ut.
Bra att man nu även kommit till insikten att nödvändigheten av att säkra järnvägens långsiktiga flexibilitet är av yttersta vikt. Denna får på inga vilkor låsas fast i och med överdäckningen utan behöver utgöra en grundförutsättning för det fortsatta arbetet.
Intressant är även att utredning för tillfället pågår kring huruvida Cityterminalen (bussarna) kan flyttas västreut till Blekholmsgatan väster om spårområdet. Vinsterna skulle bli bättre tillgänglighet för både bussarna samt fotgängarna när de tar sig till och från området. Men det hela lär bli dyrt och frågan är ifall kostnaden kan anses motiverad.

Så finns det något i nuläget att klaga på. Möjligen då att antalet kontor för närvarande verkar vara för stort i förhållande till antalet bostäder. Känns onödigt.

5 kommentarer:

 1. Hur mycket dyrare blir den sänkta exploateringsgraden för Stockholmarna?

  SvaraRadera
 2. Har inte sett några sådanna siffror även om jag misstänker att din fråga är retorisk. Jag håller dock inte med om att exploateringsgraden är speciellt låg. Den är tvärtom oerhört hög (det är bara höjden som sänkts). Min kollega Cecilia blev mäkta upprörd när hon såg den och beklagade sig över väldigt trånga gårdar och noll solljus.
  Jag, som gillar Gamla stan, har inte lika stora problem med detta. Men som sagt; låg exploateringsgrad? Nej långtifrån.
  På det anser jag att bra boendemiljö ska få kosta. Du kunde lika gärna ha ställt frågan Anders; hur mycket dyrare blir installationen av vattentoaletter för Stockholmarna?

  SvaraRadera
 3. @Martin:

  Att Cecilia blev upprörd är förståeligt eftersom hon inte vill bo i täta miljöer som t.ex gamla stan (utgår jag ifrån iaf, annars vore hennes reaktion ologisk) men problemet i det sättet att resonera är förstås att det finns väldigt många som *vill* bo just tätt. Som politiker kan man ju inte bestämma hur folk ska vilja bo bara för att man själv har en viss preferens. Man kan förstås argumentera att alla inte vill bo i täta miljöer, vilket är helt sant. Men vi har ju redan väldigt gott om glesa miljöer i Stockholm, och väldigt ont om täta. Här ser jag ju helt klart att du, och väldigt många av den, som jag uppfattar det, yngre fallangen i MP har en mer pragmatisk och efterfrågansgrundad syn på frågan.

  Men, tillbaka till Västra City.
  Min fråga ska ses utifrån ljuset att överdäckningen kommer att bli väldigt kostsam. För att ta upp den kostnaden behöver exploateringsgraden hållas hög. Annars finns risken att det blir svårt att hitta intresserade byggare och inte minst, att priserna blir ännu högre än de relativt höga priser man redan kan utgå från även med en hög exploatering. Det lär ju inte direkt bli några hyresrätter för studenter om vi säger så....
  Det är dessutom ett extremt centralt område och en yta som är oslagbart välförsedd med spårburna förbindelser, både riks och lokalt. Den ytan bör nyttjas bättre än det aktuella förslaget, det minsta man borde kunna begära är att någon eller några byggnader kunde få hålla hötorgshus-höjd (vilket bara skulle vara en fortsättning på en skala som redan finns) och att resten av området håller tät kvartersstadstäthet. Istället ska vi nu bygga nytt i en lägre skala än det som redan finns. Det finner jag ologiskt, onödigt och fegt.

  Däremot ser jag helt klart en poäng i att vara lite försiktig med stadshuset, varför högre bebyggelse i så fall bör placeras bortom Kungsgatan räknat från Stadshuset.

  Jag tycker, liksom du, att kvalitet absolut ska kunna få kosta. Problemet där är ju förstås att synen på kvalitet kan vara subjektivt. För mig kvalitet i västra city-fallet bl.a. en riktigt hög exploateringsgrad och jag tycker helt klart att kvaliteten har försämrats ur den aspekten. Västra City ser ut att bli ett mindre attraktivt område att bo i för den som, såsom mig, gärna ser nya områden med en avsevärt högre exploateringsgrad än vad som tidigare byggts i Stockholm. (Notera här att jag inte pratar specifikt om höjder, utan exploateringsgrader som möjliggör riktigt urbant storstadsliv på en internationell nivå). En typ av täthet som idag inte existerar i Stockholm.

  SvaraRadera
 4. Jag håller som sagt med dig angående att jag inte ser problemen med täta nybyggda områden då dessa bygger på ett fritt val för de som flyttar dit (med viss reservation för att barnen inte gör det). Min gräns går som sagt vid förtätningar i redan befintliga områden. Där alltså de som bor där flyttat till området för valet att få bo glesare (t.ex Hägersten, Plankan etc).
  Att skalan nu sänkts tror jag beror på två saker. Dels FP:s och allmänhetens motstånd men främst på att en exploatering på höjden innebär ökade kostnader. Byggbolagen anser sig helt enkelt inte ha råd när man går över det våningstal som innebär större utgifter för brandskydd, bärkonstruktioner etc etc. Nu har man valt att lägga sig strax under denna gräns på 6-7 våningar. En högre exploatering i form av täthet på marken innebär däremot en högre avkastning.
  Då kan man ställa sig frågan ifall staden ska subvensionera för att få till en högre skala. Och det har man inte valt att göra med tanka på att de flesta Stockholmare inte vill detta. Kollektivtrafikläget är som bekant oklanderligt men bättre är ändå att lägga de pengar som några extra våningar innebär på att bygga ut kollektivtrafiken till befintliga områden med sämre försörjning.
  Betydligt viktigare i sammanhanget är den stora övervikten på handel/kontor i förhållande till bostäder i nuvarande plan. Det är här det verkliga spillet ser ut att ske!

  SvaraRadera
 5. Jag tycker det är tråkigt att fler inte ska kunna bo och verka nära centralstationen bara för att man av oklara skäl inte får bygga höga hus där. Att bygga ett sexvåningshus kan väl inte vara mer kostnadseffektivt än att bygga ett tolvvåningshus.

  SvaraRadera