onsdag 11 augusti 2010

Angående våra 15 000 nya bostäder

Svd har i två artiklar de senaste dagarna förtjänstfullt lyft fram våra visioner beträffande bostadsbyggande under nästa mandatperiod.
Jag märker dock att ett förtydligande rörande var/hur vi vill bygga de 15.000 nya bostäderna kan vara på sin plats. Speciellt Svd:s artikel från i måndags rör ihop visionerna delvis http://www.svd.se/nyheter/inrikes/boende-ska-valja-byggplats_5112071.svd
De områden vi nu presenterar var vi vill bygga bostäder under nästkommande mandatperiod baseras uteslutande på projekt där planerna redan är i full gång. Allt annat vore att föra väljarna bakom ljuset då egna visioner utan förankring på tjänstemannanivå omöjligen kan realiseras inom fyra år.
Vi har dock såklart mer långsiktiga visioner där bland annat våra tankar om omvänd planprocess som Svd nu skriver om ingår. Av artikeln kan man dock lätt få uppfattningen att flera av de bostäder vi vill bygga de närmaste fyra åren skulle tas fram på detta sätt. Det är som sagt fel då det inte går. Vi kommer däremot arbeta under mandatperioden på detta sätt för att möjliggöra för de bostäder som kan komma att byggas om 5-6år.

Flera borgerliga politiker är såklart snabba att hugga tillbaka och ordet "bluffa" förekommer så pass konsekvent att man misstänker en planerad strategi.

http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?p=250

http://perankersjo.blogspot.com/2010/08/mp-bluffar-om-bostader-pa-sodermalm.html

http://www.o-zone.nu/content/article221/mp_bluffar_om_bostadsbyggande.xhtml

Alvendal (eller snarare hennes politiska sekreterare Nils Löwenspets) fokuserar återigen på våra avslag den nu gångna mandatperioden. Hon är fullt medveten om att dessa baseras på var och hur förslagen presenteras snarare än ett generellt motstånd att bygga. Det är väldigt enkelt att klaga på att andra säger nej när det är man själv som tagit fram beslutet. Vår roll i oposition är att kritiskt bedömma det Alvendal föreslår. Dock är det såklart även enkelt för oss att bara ifrågasätta. Det är inte lätt att alltid hitta lämpliga platser. De 15 000 bostäderna vi föreslår utgår emellertid ifrån faktiska projekt som vi sagt ja till. Så när Alvendal försöker få det till att vi ger olika budskap är det hon själv som bluffar.

Än värre är Per Ankersjö. Här handlar det om väldigt fula skarvar som han därtill lyckas få SvD:s lederredaktion att köpa. http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=20120
Ankersjö hänsvisar till en artikel i Södermalmsnytt där vi berättar hur och var vi vill bygga 1500 lägenheter på Södermalm (mestadels Hammarby Sjöstad dock, men även bussgarget på kv Persikan). Detta förbiser han helt och väljer istället att lyfta fram ett citat i en sidoruta i samma artikel där vi uttrycker våra tveksamheter till förtätningar generellt på Söder (vilket stämmer).
Detta citat ("I stort sett nej") ställer han mot vår artikel i Svd där vi nämner att vi vill bygga 1600 lägenheter på bl.a Söder och försöker därmed få det till att vi säger olika saker i olika tidningar. Att han på sin blogg helt undanhåller att vi i samma artikel pratar om 1500 lägenheter är inte sedvandliga politiska kängor och vridningar. Det är direkt lögnaktigt.

O-zone å sin sida blandar rätt sansade reflektioner med direkt opålästa påhopp (Biogasbåtar är vad det är frågan om. Inte disel...). Även han sväljer Ankersjös lögner med hull och hår. Här tror jag emellertid det är frågan om att han inte läst artikeln själv.

5 kommentarer:

 1. Hej Martin!

  Jag vet hur enkäten gick till eftersom jag svarat på den själv. Ni har uppenbarligen mörkat era 1500 (1630 i SvD) bostäder när ni svarat på enkäten. I tidningen (SN) nämner sedan MP-representanten, pressad av journalisten, 1500 lägenheter huvudsakligen i Sjöstaden. Visst tillhör Sjöstaden Södermalms SDN men det är luddigt vad ni menar, speciellt när man jämför SN med Ruwaidas illusion om byggorgier i SvD.

  Sedan kan man kritisera er på ett annat plan: Sjöstaden är bostäder planerade sedan gammalt. Var är era visioner för de 200.000 nya stockholmare som flyttar hit inom loppet av 20 år?

  Alvendal har definitivt en poäng. Jag sitter bredvid er i fullmäktige och ni säger faktiskt nej till nästan allt. Er bostadspolitik är därmed inte speciellt trovärdig.

  Jag skulle vara den förste att välkomna en förändring men ni kan inte gömma er från hur ni röstat i fyra år.

  Per Ankersjö (C)

  SvaraRadera
 2. Martin Hansson11 augusti 2010 12:14

  Hej Per!
  Angående våra egna visioner samt att vi under mandatperioden sagt mycket nej svarar jag på detta i stycke ett och tre här ovan. Jag redogör där för att det inte finns ett samband mellan våra nej i opposition och vad vi sedan vill själva.
  Jag går även in på (liksom Emilia) att det dels inte är seriöst att prata om helt egna visioner när det handlar om den närmaste mandatperioden, då dessa ej kan komma att hinna realiseras. Vi måste ta vår utgång ifrån de planer som redan pågår.
  Vi har som sagt på det egna visioner (t.ex Bromma flygplats) men i stort vill vi lyssna på medborgarna genom omvänd planprocess innan vi sätter ned foten exakt var. Men här pratar vi om planerna för 5-10 år framåt.

  Angående Södermalm så kan jag redovisa exakt var och hur många bostäder vi vill bygga på själva ön:

  Persikan- c:a 740st.
  Tobaksmonopolet- c:a 150st.
  Södersjukhuset- c:a 30st.

  920st. på själva ön således som vi helt står bakom.
  På det kan vi godta vissa delar av planerna kring Högbergsgatan, Hornsbruksgatan samt Götgatsbacken (ifall detta projekt kommer igång igen). Så täckning finns. Men vi sticker heller inte under stol med att vi är oerhört kritiska till flera av de projekten som nu pågår på Södermalm.

  Oaktat allt detta Per tycker jag du ändå borde ställa dig frågan hur det kommer sig att varje gång man läser någon annan borglig politikers blogg som kommenterar oss så tänker man "nej det där håller jag inte med om", medans man när man läser din blogg istället tänker "nej det där stämmer ju inte". Ser du skillnaden?

  SvaraRadera
 3. Hej Martin!
  Utan att lägga mig i resten av denna konflikt så vill jag bara inflika att det är oerhört viktigt för mig som väljare att få veta vad ett parti har för visioner med bostadsbyggandet. Det tar nämligen inte fyra år från start-pm till byggstart. (ibland gör det tyvärr det, men långt ifrån alltid) Att hänvisa till redan beslutade projekt tycker jag inte räcker, jag vill också veta vilka nya utvecklingområden ni vill verka för att få fram.

  SvaraRadera
 4. En tankevurpa där, Martin - båtar blir inte mer bränsleeffektiva för att de drivs med biogas. Problemet ligger i att det är fråga om båtar.

  Jag är inte själv på något sätt emot ökad passagerartrafik på vatten. Däremot innebär det inte ett slag för miljön utan man får helt enkelt acceptera att sjötrafik är ett mindre bränsleeffektivt trafikslag. Att framställa det som en miljösatsning blir då mer ett spel för gallerierna.

  Och jo, jag har läst artikeln, så du behöver inte oroa dig för att allt jag skriver är någonting som Per tutat i mig. Vi är överens i vissa frågor, medan vi står ganska långt ifrån varandra i andra.

  Hur som helst, du kan kanske utveckla det lite mer. Ruwaida säger i artikeln i SvD att MP vill bygga på bland annat Södermalm. Men sedan skriver Emilia Hagberg på sin blogg att det är fråga om Södermalm rent administrativt sett - ingenting ska byggas på själva Södermalm, utan i och runt Hammarby sjöstad?

  Vore det inte mer ärligt mot era potentiella väljare att tala klarspråk? Hur är det med de övriga idéerna om nybyggen? Innebär kanske Östermalm att ni egentligen vill bygga i Djursholm eller på Lidingö?

  SvaraRadera
 5. Martin Hansson12 augusti 2010 00:48

  Hej! Nu listade jag ju i mitt svar till Per ovan de områden på själva ön som vi även vill bygga.
  På de jag där nämnde tillkommer även vissa lämpliga mindre påbyggnader. T.ex den vid Östgötagatan. De 1600 lägenheterna Ruwaida nämner är faktiskt räknat för lågt. Vi har fullt medvetet tagit i för lite för att ha en god säkerhetsmarginal.
  Angående Östermalm är det såklart stadsdelsområdet som avses. Där ingår som bekant inte Lidingö. Men Norra Djurgårdsstaden, Svea artilleri på Gärdet etc etc.

  Anders förutom sådant som Bromma flygplats och att arbeta med omvänd planprocess är de flesta av våra egna visioner sådanna som även finns på tjänstemannanivå. Dels beror detta på att vi ligger hyfsat nära stadsbyggnadskontoret i vårat tänk och dels på att det numera knappt finns några platser kvar som man inte redan har funderat kring. Vår långsiktiga strategi går ut på att peka ut fokusområden som ska utvecklas stadsmässigt. Vi tar helt avstånd från nya villamattor och glesa fororter. Men med det sagt anser vi det viktigt att dock inte förstöra de som redan finns.
  Angående tiden från vision till byggstart är det riktigt att det oftast inte tar fyra år från start-pm till spaden i marken. Men vägen från vision till start-pm är i sig lång. Här behövs det oftast läggas på två år.
  Jag svarade dig för övrigt på Tomas Melins blogg.

  SvaraRadera