onsdag 17 februari 2010

Pepparvägen senaste exemplet på intrång i värdefull naturmark

Ny bebyggelse planeras nu utmed Pepparvägen i södra Hökarängen. Och som vanligt mitt i värdfull naturmark. Påståendet att staden inte bygger i värdfull naturmark är direkt felaktig. Känsliga områden som planeras att exploateras finns just nu bl.a både i Farsta, Årsta och Hässelby.
Den tätortsnära naturen är utöver de rekreativa aspekterna och ekosystemtjänsterna mycket viktig då den ofta innehåller höga naturvärden, naturvärden som är sällsynta i resten av riket där jord och skogsbruk drivs på starkt ekonomiska grunder. Det finns riktiga klenoder i den tätortsnära naturmiljön som vi måste lära oss att värdesätta och förvalta när tätorten växer.
Det sker inte heller några ekologiska kompensationsåtgärder för alla skövlingar och sprängningar som sker. Om överhuvudtaget något görs är det mest upprustning av lekparker eller parkvägar, något som borde ha genomförts hur som helst och dessutom inte på något sätt förstärker de gröna strukturerna i staden eller förbättrar förutsättningar för den biologiska mångfalden.
Ifall grönmarksintrången åtminstone kunde begränsas till de mindre känsliga områdena (vilket förvisso tack och lov är det vanliga) vore frågan mindre känslig. Men det paradigmskifte som skedde här för några år sedan gör att även argumenten för exploatering av den mindre känsliga grönytan kommer på skam.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar