måndag 24 augusti 2009

Känslig hällmark i Årsta hotad

80 lägenheter i kvarteret Sommern och utmed Skagersvägen planeras just nu för fullt. Starpromemorian gick igenom Stadsbyggnadsnämnen den 20aug.
Ärendet visar upp alla tänkbara fel vilka går att frambringa. Området pekas ut som känsligt både ur ett biologisk och social perspektiv. Det är speciellt hällmarkstallskogen uppe på kullen söder om Sköntorpsvägen som är synnerligen olyckligt att ge sig på. Det märkliga är att man väljer att gå vidare trots att man konstaterar dess stora biologiska värden. Normalt förfarande är annars att grönområdets betydelse i stället slentrianmässigt avfärdas. Nu tycks vi således ha kommit dit att även viktigare områden får offras.
Vad är det då vi får i detta av staden utpekade stadsutvecklingsområde? Tät stenstad? spännande arkitektur? Nix, såklart inte. Trötta punkthus är vad som återigen bjuds. Mera bilburen och socialt hämmande förort således. Några energieffektiviseringsambitioner går inte heller att finna överhuvudtaget. Det är samma energislukande monster som alltid.
Man skulle önska att denna typ av ärenden hörde till undantagen. En kvarleva från förra seklet som nu går sista ronden. Men nej, tyvärr. Det är fortfarande just denna typ av projekt som ohotat dominerar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar