söndag 30 januari 2011

Växthus på höjden

Idag var jag på arkitekturmuseets pågående projekt "Arkitekturmuseet Live" med olika interaktiva teman under hela vintern. Denna vecka är det "Green cities" och idag hölls två föreläsningar med anledning härav.
Vid den första talade Plantagon´s VD kring företagets tankar kring utveckling av så kallade stadsväxthus för att möta framtidens alltmer ökande behov av markutrymmen för odling när jordens befolkning växer. Snart når vi en gräns där den odlingsbara marken inte räcker till och samtidigt bedöms urbaniseringen fortskrida. Detta ställer ökade krav på nya smarta lösningar. Plantagon har kommit en bra bit på vägen i utvecklingen av jättelika sfäriska växthus på höjden som är tänkt att placeras centralt i städerna. Fördelarna är främst minskade transportbehov samt då bättre markutnyttjande. Utmaningarna än så länge tekniska sådana och då främst hur energikostnaderna kan hållas nere. Att växthusen för att kunna bli effektiva och lönsamma även kräver en storlek motsvarande Globen är onekligen något annat att fundera kring. De ser minst sagt futuristiska ut.
I Sverige är vi dock ännu långt ifrån ett verkligt behov av dessa. Här handlar det om att ta fram pilotprojket (Linköping samt Botkyrka är två sådana) för att kunna utveckla produkten för andra länder. Främst är det sydost Asien som lär bli aktuellt och ett annat pilotprojekt är på gång i Singapore. I dessa mer tätbefolkade områden av världen, och där välståndet är förhållandevis gott, finns redan behovet. Utvecklingen är helt klart värd att följa noga framöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar