onsdag 12 maj 2010

Jag vill ha bostad.nu - men inte parkering.

Nu har redovisningen av plansamrådet skett för Jagvillhabostad.nu:s projekt i Beckomberga. Det rör sig om 109 lägenheter som har ambitionen att de ska bli så pass billiga som möjligt. Syftet är att kunna erbjuda unga bostadssökande förtur i de långa köerna på bostadsmarknaden och till hyror som de har råd med.
Självklart hamnar bebyggelsen rakt i ett naturområde men denna gång får vi släppa det då ändamålet helgar medlet. De grannar som får sikten förstörd samt minskade rekreationsområden har i viss mån fått gehör då man valt att ta bort de planerade radhusen som var tänkt att skära in i kolloniområdet. Istället lägger man på två våningar på det högre punkthuset.
Vad som dock förbryllar är att man satt ett p-tal till 0.6 vilket innebär en väldig massa ytparkeringar som helt i onödan tar ytterligare delar av grönytorna i anspråk (samt gör bostäderna dyrare). Varför? Och i detta mycket goda kollektivtrafikläge. Ska de ungdomar som är aktuella för dessa bostäder helt plötsligt hålla sig med en egen bil?
Majoriteten insåg dock tack och lov detta och har nu skickat med att p-talet faktiskt ska sänkas. Det är nog första gången detta händer. En av de mest förödande sakerna för Stockholms bebyggelseutveckling de senaste åren är Moderaternas vallöfte 2006 om att uppnå en p-norm på 1.0. Detta har bidragit till att de ständigt försöker pressa upp p-talet trots att de troligen numera kommit till insikten i det förödande med detta (både ur ett kostnads-, gestaltnings- och klimatperspektiv). Oavsätt valutgång får man verkligen hoppas att de inte kommer med ett nytt sådant löfte till valet nu igen.

Bostäderna är även intressanta just för att kostnaderna hålls nere så pass mycket. Detta blir en standard som vi inte är vana vid i Sverige. Jag känner mig lite orolig över resultatet men det kan fungera. Och för att riktigt förstärka miljonprogramkänslan igen har man valt att ha loftgångar. Sådanna skrämmer alltid slag på främst borgarna och de kunde inte heller låta bli att även försöka göra om dessa något (det är faktiskt lite synd om loftgångarna. En mer utskälld byggnadsdetalj finns nog inte idag). Vi får som sagt se hur resultatet blir. Men detta kan vara ett första steg tillbaka till miljonprogrammen. Vad hände med debatten om flyttkedjorna?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar